I huvudet på Cicci

Följande inlägg är händelser taget direkt ur Cicci's liv.

14 april 2010

Man lär sig något nytt varje dag!


Sju sovare, sjusovaredagen eller sju sovares dag infaller 27 juli infördes i svenska almanackan 1680 och fanns där fram till 1901 då den utgick. Fram till år 1901 var dagen en helgondag i Sverige.

Historien:
De sju sovarna var enligt en gammal martyrlegend sju kristna män som levde omkring år 250. De blev förföljda på grund av sin tro och flydde undan sina förföljare in i en grotta. På order av kejsar Decius murades grottan igen med de sju männen i. Där föll de i sömn och vaknade inte förrän 200 år senare, när grottan öppnades. Minnet av de sju sovarna högtidlighölls i olika sammanhang genom att det 27 juli var tillåtet för alla att sova länge, men den som sov längst fick en mindre populär arbetsuppgift som straff. Andra folkliga traditioner säger att den som sover länge den här dagen, kommer att vara trött ett helt år framåt. Det sägs också regn på sjusovaredagen betyder regn i sju veckor framåt.


De sju sovarna har också givit upphov till begreppet "sjusovare" om en person som sover länge på morgonen. Begreppet sjusovare har dokumenterats så tidigt som 1649 då domkapitlet i Växjö i en skrivelse kritiserar en man vid namn Lundelius som "dhen siusoffwaren och tidzspillaren".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar